Fujitsu NeoRé

Nová řada tepelných čerpadel vzduch/voda Waterstage pokrývající výkonové spektrum od 2,2 kw do 18,5,kw

Investujte do úspory energie! Správná investice do úspory energie

Nyní můžete obsluhovat a kontrolovat stav tepelného čerpadla například v pohodlí sedací soupravy na vašem iPadu nebo také z kanceláře. Nový webový server je standardně integrovaný ve všech našich tepelných čerpadlech bez příplatku.

Regulační systém se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřní jednotce nebo přes počítač prostřednictvím webového rozhraní (např. Mozilla Firefox). Další možností je dotykový ovládání na iPadu který dodáváme standardně ke každému čerpadlu. Tepelné čerpadlo vybavené regulací je možné snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť LAN nebo WLAN (WiFi)

Webový server je součástí tepelného čerpadla Fujitsu Neoré. Pomocí regulace je možné regulovat celý topný systém, který má na jedné straně zdroje tepla a na straně druhé spotřebiče tepla. Zdroje i spotřebiče mohou být řazeny do kaskád.

Hlavní výhoda regulačního systému – flexibilita, promyšlená logika řízení

Regulační systém je velmi variabilní. Umožňuje nastavit regulaci jednotlivých prvků topné soustavy. Tato flexibilita přináší výraznou úsporu při realizaci. Často není nutné topný okruh adaptovat na dané doporučené schéma, protože se adaptuje regulační systém. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.

 

 

 

 

 

 

 

IQ Equitherm
Tepelné čerpadla Fujitsu NeoRé přicházejí s inovací regulace otopné vody ekvitermní křivkou. Nově nabízený systém regulace nazývaný IQ Equitherm, je evolucí stávajícího principu ideální regulace ekvitermní křivkou. Nyní je ekvitermní křivka automaticky korigována dle teploty v referenční místnosti. Tepelné čerpadlo je z principu velmi citlivé na teplotu topné vody. S každým stupněm navíc klesá jeho efektivita. A to dost výrazně. Je tedy žádoucí udržovat teplotu topné vody na co nejnižší úrovni při zachování komfortní teploty v objektu.


IQ Equitherm zabezpečí aby teplota topné vody byla co nejnižší v daných podmínkách. Prakticky to přináší vyrovnanější teplotu uvnitř objektu, omezení přetápění nebo naopak ztráty teploty a tím samozřejmě úsporu energie. Nový systém je tedy komfortnější a úspornější. Možná úspora je v některých případech až 20%. Tento systém tak nadále zefektivňuje technologii tepelného čerpadla a tím i návratnost investice.

Další inovací je integrace nového webového serveru s komfortnější obsluhou a kompletním ovládání technologie na dálku. Nyní můžete obsluhovat a kontrolovat stav tepelného čerpadla například v pohodlí sedací soupravy na vašem iPadu nebo také z kanceláře.


 

 

 

 

 


Kompaktní Invertní Tepelná Čerpadla Nové Generace.

Typ DUO 22,4 - 32 kWHP - Investujte do úspory energie! Správná investice do úspory energie

Výhody invertní technologie vyniknou zejména ve srovnání s TCs konstantními otáckami kompresoru.
- Vyšší energetická úcinnost, vyjádrená vysokým COP až 4,5.
- Vetší rozsah provozních venkovních teplot, umožnující snížení teploty bivalence (jiného zdroje tepla) , prípadne (pri
vhodném dimenzování jednotky) monovalentní provoz. (Vytápení pouze tepelným cerpadlem bez dalšího zdroje tepla)
- Nižší provozní hlucnost.
- Nižší hmotnost a rozmery.
- Výrazne nižší tvorba námrazy na venkovním výmeníku a tím nižší energetické a casové nároky na odtávání.
- Velmi nízký rozbehový proud kompresoru s plynulým nábehem snižuje nároky na predrazený jistic (nižší stálý poplatek za el. energii).
- Provozní napájecí proud, který je automaticky udržován na minimální hodnote, vzhledem k aktuální spotrebe tepla.
- Nižší nároky na objem akumulacního zásobníku, který je možno vynechat.
- Možnost ovládání z jakéhokoliv PC. (obsahuje WWW server).
- Kompaktní rozmery vnitrní jednotky 110x80x25 cm, jedna vnitrní jednotka pro dve venkovní.
- Vyšší výstupní teplota topné vody. Až 60°C.

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Tepelné cerpadlo ATW36 DUO HP ATW45 DUO HP ATW54 DUO HP
výkon pri 7/35°C*(kW) 22,4 28 32
výkon pri 2/35°C*(kW) 22,4 28 30,2
výkon pri -7/35°C*(kW) 22,4 28 30
topný faktor pri 7/35°C COP (EN14511) 4,25 4,15 4,0
       
Chladící výkon (kW) 18 25 30
maximální výstupní teplota topné vody 60°C 60°C 60°C
minimální výstupní teplota chladící vody 10°C 10°C 10°C
chladící médium R410A (CH2F2, C2HF5; 50-50%) 2,2 kg x2 3,4 kg x2 3,4 kg x2

 

¨
Tepelné cerpadlo ATW14 ATW18 ATW24 ATW36 ATW45 ATW54
výkon pri 7/35°C*(kW) 6 6,7 8,5 11,2 16,5 18,5
výkon pri 2/35°C*(kW) 5,6 6,3 8,3 9,9 14,5 15,5
výkon pri -7/35°C*(kW) 4,8 5,6 6,42 7,6 11,97 12,4
topný faktor COP pri 7/35°C COP (EN14511) 4,4 4,1 4,49 4,25 4,15 4,0
             
Chladící výkon (kW) 4,3 5,2 7,59,4 15 16,5
maximální výstupní teplota topné vody 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C
minimální výstupní teplota chladící vody 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C
náplň chladiva R410A (kg) 1,35 1,35 1,7 2,2 3,35 3,4