Tepelné čerpadlo LG
VE VAŠEM DOMOVĚ SE USÍDLÍ POHODA

57% francouzských domácností jsou dnes vlastníky své vlastní nemovitosti. V roce 2006 bylo 85% spotřeby energie veřejnosti vyhrazeno na vytápění (v porovnání se 75% v roce 1985). Podíl vytápění ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie je dnes ve Francii zanedbatelný. Avšak nedávný výzkum veřejného mínění ukazuje, že stále více uživatelů je nakloněno objevování a využívání těchto nových zdrojů chránících životní prostředí. Obzvláště v situaci, kdy se zvyšuje cena energie z fosilních paliv a při současných problémech s nákupem energie, je 72% veřejnosti nakloněno investici do systému tepelného čerpadla
nebo systému pro sanitární teplou vodu využívajícího sluneční energii.

Přirozeně ekonomické: Díky své inovativní technologii a vysokému koeficientu výkonu je Therma V jedním z vytápěcích systémů,
jenž nabízí nejnižší cenu na trhu!

Flexibilní: Jednoduché řešení pro instalaci, jež nevyžaduje konstantní konstrukční uspořádání domu.
Čisté: Therma V respektuje životní prostředí využitím 2 obnovitelných zdrojů energie, což jsou vzduch a slunce, a snižováním emisí CO2.
Vhodná investice pro ekologicky uvědomělé občany: díky využívání obnovitelných zdrojů energie umožňuje instalace tepelného
čerpadla uživatelům získat za určitých podmínek daňový úvěr
.

 

Řešení pro nové domy a renovace


Produkt je specielně koncipován tak, aby odpovídal požadavkům trhu modernizace (jako doplněk nebo nahrazení kotle) a trhu s novými domy. Therma V se skvěle přizpůsobí individuálním i společným obytným aplikacím. Navíc, toto tepelné čerpadlo vzduch – voda vytváří ekologicky šetrný produkt, jenž využívá 2 obnovitelných zdrojů energie, jimiž jsou vzduch a slunce. A nakonec, s koeficienty výkonu (COP) jako jedněmi z nejvyšších na trhu se ukazuje značně ekonomickým: až 4,5 (COP).

Flexibilní řešení

Monovalentní provoz:
V dnešní době nové domy spotřebovávají stále méně energií. Pokrýt 100% spotřebu vytápěcí a teplé užitkové vody
již nevyžaduje příliš velkou instalaci. Systém Therma V je schopen zabezpečit 100% potřeby denního komfortu. Navíc,
pokud venkovní teplota klesne pod sezónní teplotu, rezerva Vám zajistí optimální pohodu.

Aplikace : Nový kotel nebo výměna


Aplikace : Odlehčení provozu stávajícího kotle

Energetický výkon
Díky využití volných kalorií z venkovního vzduchu, dokonce za nízké vnější teploty, tepelná čerpadla Therma V umožňují účinně vyhřívat vnitřek domu nebo bytu. Elektřina využitá pro funkci tepelných čerpadel není použita pro výrobu tepla, ale pro jeho vedení. Kombinací principu tepelného čerpadla s invertorovou technologií LG dosahuje Therma V výkonu mezi 4,10 až 4,50 (COP). Jinými slovy, spotřeba 1 kW energie z elektrické sítě umožňuje výrobu více než 4 kW. Takto je nezbytná spotřeba energie bezvýznamná v porovnání s jinými vyhřívacími systémy jako elektrické konvektory nebo ohřívače na bázi pevných paliv nebo plynu.

Invertorová regulace pro větší vyrovnanost
Invertorová technologie LG umožňuje přizpůsobit obnovenou energii aktuálním tepelným ztrátám v místnosti a Vašim potřebám. Bez nutnosti zasahovat do nastavení systému je teplota stále konstantní bez ohledu na klimatické změny. Tudíž, je-li to potřeba (například při poklesu teploty), systém Therma V zvýší svůj výkon. Jestliže se požadavek sníží, systém automaticky seřídí výkon. Výsledek: Konstantní teplota v průběhu celého roku a úspora energie.

Snižování emisí
Instalace řešení Therma V od společnosti LG znamená zvolit 2 obnovitelné energetické zdroje, kterými je vzduch a slunce. Tento systém pro ekologicky uvědomělé občany sníží emise CO2, vypouštěné vytápěcími systémy na bázi fosilních energií, jako plynu nebo pevných paliv.

Produkt odpovídající EPD
Od 1.července 2007 je diagnostika energetické výkonnosti povinná. Je vykonávána profesionály a umožňuje stanovit projektovanou energetickou spotřebu domů a budov, jež jsou na prodej nebo k pronajmutí.
Výsledek diagnostiky je usnadněn ohodnocením vyčísleným v eurech a využitím následujícího dvojího označení:
• etiketa ukazující energetickou spotřebu (jako u domácích spotřebičů a nových aut)
• etiketa ukazující vliv této spotřeby na skleníkový efekt

Vytápění představuje téměř 85% energetické spotřeby domácnosti. Z tohoto důvodu se stává nejdůležitějším prvkem
domácnosti. Díky své energetické výkonnosti umožňuje tepelné čerpadlo Therma V významné zlepšení nejen
energetické účinnosti domácnosti, ale rovněž snižuje emise plynů přispívajících ke skleníkovému efektu, jako je CO2.
Tudíž, Therma V znamená ekologickou investici pro vlastníky a nájemníky domů.

Řízení energetické instalace
Díky jednoduchému a intuitivnímu řízení zahrnutému do systému Therma V lze celý proces instalace snadno ovládat:
• Řízení výroby tepla, teplé užitkové vody, solárního panelu ECS
• Řízení týdenního schématu
• Řízení regulačních režimů
• Řízení vodního teplotního systému
• Řízení režimu zabezpečení vytápění

Solární panel pro nádrž dvojitého výměníku
Pro vyšší výkonnost a úsporu energie je možno spojit tepelné čerpadlo Therma V a solární panely. Takto lze vygenerovat 60% energie potřebné pro výrobu teplé užitkové vody s pomocí volně přístupné solární energie a transportovat ji do ECS nádrže dvojitého výměníku Therma V. Seznam výrobců solárních panelů kompatibilních s nádržemi Therma V bude k dispozici v 1. pololetí 2009. Pro další informace, prosím, kontaktujte Vašeho obvyklého prodejce systému LG Therma V.

Kompletní katalog LG ke stažení zde